Hledání volných míst
Hledáte si práci? vyhledáváte volná místa? Web Vás provede mnoha aspekty, které s účinným hledáním volných míst souvisí.

Způsoby hledání volných míst:

Jak a kde si najít nové zaměstnání

Hledání volných míst na internetu

Hledání volných míst mimo internet

Konkrétní aspekty volných míst

Co znamenají jednotlivé formulace v inzerci volných míst

Hledání volných míst pro práci v zahraničí

Jak hledat práci po padesátce

Není pro mě odpovídající volná pracovní pozice

Nalezení nové práce, která bude odpovídat Vaším požadavkům, Vaší kvalifikaci a zároveň bude adekvátně ohodnocena, může být složitý i poměrně dlouhý proces. Na začátku je nutné vědět, kde všude volná místa vlastně hledat, jaké jsou pro koho možnosti a co je nejlepší využít. A samozřejmě, jak také uspět, tedy ke zvolené práci se dostat.

Strategie a možnosti hledání práce se značně liší u různých skupin lidí a bude mít rozličné parametry včetně toho, jaká je šance se na pozici dostat. Rozhoduje o tom všem mnoho faktorů, které jsou vzájemně propojeny – jaká je nezaměstnanost v dané lokalitě, o jaký obor jde, jaká je potřebná úroveň vzdělání a praxe atd. Podívejme se, jaké jsou konkrétní možnosti při hledání volných míst.

Hledání volných míst na internetu

Doba, kdy většina pracovních inzerátů byla v tištěných inzertních novinách, již minula. Internet je mocný nástroj a může značně pomoct. Pro hledání volných míst můžeme využít hned několika možností.

Pracovní portály s aktuální nabídkou míst

Především je možné hledat volná místa na portálech jako jsou Volnamista.cz, Prace.cz nebo Work.cz. Pracovní portály s nabídkami tisíců volných míst skýtají mnoho možností. Lze na nich hledat práci dle klíčových parametrů jako je lokalita (včetně zadání vzdálenosti), obor, požadovaná mzda, typ (HPP, brigáda, apod.), pro absolventy, v ČR nebo v zahraničí, apod.

Na těchto portálech jsou nabídky volných míst nejen od zaměstnavatelů, ale též i od personálních agentur. To je případně vidět v detailu inzerátu. Výhodou pracovních portálů je jak možnost přesného výběru požadavků, tak možnost ihned na nabídku volného místa reagovat zasláním životopisu. Pracovní portály jsou zároveň patrně nejčastějším prvotním zdrojem pro hledání volných míst na internetu. Výhodou může být také příp. možnost zadání vlastního inzerátu včetně přiložení životopisu.

Sociální sítě

V dnešní době i sociální sítě mohou být značnou pomocí při hledání volných míst. Např. Facebooku (www.facebook.com), kde naleznete skupiny zabývajících se nabídkami práce, ale také vším souvisejícím – radami, jak uspět, možnostmi vzdělávání se apod. Ne každému musí však vyhovovat prostředí sociálních sítí, ať už kvůli přehlednosti, dostatku nových nabídek apod. Pak zkuste další možnosti.

Specializované weby

Hledání volných míst na specializovaných webech – např. Webtrh.cz. Ten je příkladem webu, který slouží též k hledání práce, ale není to jeho primární cíl. Tzn. že jsou na tomto portálu publikovány nabídky ke stálé práci, ale většina nabídek má specifickou povahu a často jde jednorázové příležitosti nebo brigády. Převažují nabídky okolo IT (programování, webdesign, copywriting, atd.). Lze zde najít také možnosti pro překladatele. Takové weby se hodí pro hledání zejména nárazových zakázek, ale lze zde najít také stálou práci na stálých projektech.

Web pobočky Úřadu práce

Volná místa můžete hledat i na stránkách Úřadu práce, tedy jeho lokální pobočky. Lze najít všechna nabízená volná místa, která jsou zároveň vyvěšena na desce Úřadu práce. Svou pobočku/kontaktní pracoviště si můžete vyhledat na webu StatniSprava.cz. Je to možnost vhodná jak pro dlouhodobě nezaměstnané, tak i při krátkodobém neúspěchu najít volné místo jiým způsobem.

Volná místa na webu zaměstnavatele

Informaci o volných místech lze najít zpravidla i přímo na webových stránkách potenciálního zaměstnavatele. Nejsou tam vždy inzerována všechna volná místa, ale pokud máte jasno, u koho byste chtěli pracovat, pak je tento způsob možností, jak pohodlně objevit požadované pracovní místo na internetu.

Hledání volných míst mimo internet

Zejména pro mladé lidi, jako jsou absolventi, je hledání na internetu asi nejsnazší cestou. Avšak ne každý má k internetu přístup nebo jej umí efektivně využívat. Další cestou, jak se dostat k volným pracovním místům tak zůstávají:

•  inzerce v tištěných novinách
•  inzerce například v MHD
•  inzerce na billboardech
•  vývěsky Úřadu práce
•  veletrhy práce apod.

Nevýhodou je skutečnost, že takto nelze často okamžitě vyhledat podobné nabídky a porovnávat. Bez mobilního telefonu s internetem také může chybět možnost okamžitého zjištění dalších informací (např. přejít okamžitě na web dané společnosti). A omezujícím mohou být často velmi stručné textace v řádkové inzerci. Hledání volných míst touto cestou tedy může být trochu zdlouhavější, ale i na těchto místech se nabídky objevují. Určitou výhodou je regionální tisk, který se zaměřuje na nabídku a poptávku v daných krajích (okresech).

Konkrétní aspekty volných místVolná místa se liší nejen co do obsahu nabízené pracovní pozice, ale i způsobu průpravy na dané místo a způsobu, jak se k němu dostat. Jiná situace bude pro mladého člověka, který využije internet a zná angličtinu, jiná pro zkušeného zedníka s mnohaletou praxí a zcela jiná bude pro uklízečku v hotelu, která nemá ani internet, ani znalosti jazyka. Jsou však odlišné cesty, jak volná místa hledat a také jak uspět. Pojďme se podívat na základní prvek na cestě k novému místu , přijímací pohovor, a pak na jednotlivé aspekty volných pracovních míst.

Přijímací pohovor

Pokud Vás nějaká pozice zaujme a našli jste ji kdekoli, bude vstupní branou patrně přijímací pohovor. To se týká především nemanuálních prací. Na pohovor přijďte včas. Není nic horšího než nedochvilnost u přijímacího pohovoru. Oblečte se decentně a formálně. Na pohovoru se snažte nedávat najevo svou nervozitu, která Vás celkem jistě opanuje.

Během rozhovoru se snažte neodbíhat od kladených dotazů. Nekritizujte bývalého zaměstnavatele. Pokud na něj máte kritický náhled, přejděte to stručně a s nadhledem. Dbejte na řeč těla – nebuďte strnulí, ale svá gesta ani nepřehánějte. Volte zlatou střední cestu.

Zásadou je nepřehánět a nelhat v životopise, lež se může projevit už na pohovoru, anebo později ve zkušební době. Například pokud si napíšete angličtinu na úrovni B1 a umíte se akorát představit nebo uvedete znalosti HTML/CSS/JS a zvládnete tak akorát dát rámeček nadpisu.

Lež v životopise Vám obvykle zavře ihned dveře. Nezapomeňte ani na motivační dopis, ten by měl o Vás říct, proč zrovna Vy se hlásíte na danou pozici a co můžete nabídnout. Je jakýmsi Vaším prvotním profilem pro zaměstnavatele.

Další aspekty pro hledání volných míst k práci

Podívejme se na aspekty, které výrazně ovlivňují možnosti hledání pracovních míst a to jak na internetu, tak jinými cestami.

Obor

Je jasné, že najít volná místa pro perspektivní obory bude jednodušší než pro úzce specializované či neobvyklé. Předními obory jsou IT, ekonomie, právo, ale velká poptávka je i po kvalitních manuálních pracovnících. Zručný zedník, zámečník, lakýrník, truhlář, apod. je vyhledávaná pracovní pozice. To souvisí s praxí, která je u těchto lidí prioritní. Naopak uplatnění jako čalouník perských vzorů nebo specializovaný ichtyolog bude nízké, resp. příliš specifické a odpovídajících volných míst nebude mnoho.

Máte-li státnice z hindštiny a budete hledat uplatnění v oboru, je nutné se smířit s tím, že specializace je úzkoprofilová a počet odpovídajících volných míst poměrně malý. Méně časté, ale o to žádanější jsou pak interdisciplinární obory, jako je počítačová medicína, soudní překladatelé či bioinformatika, u nichž se prolíná několik oborů vzájemně.

Lokalita a nezaměstnanost

Lokalita bývá jeden z nejzásadnějších aspektů. Hledání volných míst v lokalitách, kde je nejvyšší nezaměstnanost, je složitější než tam, kde je nízká. V České republice patří k regionům s nejvyšší nezaměstnaností především Jesenicko, Bruntálsko a Mostecko. V těchto regionech se volných míst objevuje relativně málo, práce se hledá špatně. Málo míst, málo možností a ten kdo může, jde za prací do atraktivnějších lokalit. Vyšší plat, více možností, lepší možnosti využití i dalšího vzdělávání.

Je však dobré se zamyslet i opačně. I tento aspekt má dvě strany. Úplně stejně, jak je popsáno v prvním odstavci, uvažují i lidé z jiných regionů. V Praze nebo Brně je více volných míst, více příležitostí, ale i konkurenční boj je vyšší. Do těchto center zaměstnanosti se sjíždějí lidé s vyšší kvalifikací a uspět v tomto konkurenčním boji může být těžší. Obecně však volných mist se objevuje více v centrech zaměstnosti, jakými jsou Praha nebo jihomoravský kraj.

Mzdové a jiné požadavky

Významným aspektem úspěšného či neúspěšného hledání volných míst mohou být i naše požadavky. Pokud vyhledáváme volná místa pouze s určitým mzdovým očekáváním a to je na danou pracovní pozici málo realistické nebo neodpovídající poměrům v regionu, tak bude úspěšnost hledání nízká. A týká se to nejen mzdových očekávání.

Obdobná věc se týká znalostí. Málokdy se stává, že v novém zaměstnání budeme moci uplatnit všechny své předešlé zkušenosti a dovednosti. Vyhledávat volná místa podle všech svých schopností dohromady může být idealistické a vést zbytečně k neúspěchu. Někdy je proto vhodné z požadavků slevit nebo upravit hledání pracovních míst lépe vzhledem ke svému profilu a zaměření, ale i obvyklým požadavkům volných pracovních míst.

Negativní může být i například to, že chcete nastoupit jako pomocný svářeč a v životopise vypisujete své odborné zkušenosti s CNC. Vyhněte se situacím, které může zaměstnavatel hodnotit jako „překvalifikovanost“. Zaměstnavatel si může říct, že budete požadovat vysoký plat a rovnou Vás zavrhne, ačkoli byste mohl být v dané pozici vynikající pracovník.

Ze zkušeností, které máte vvyzdvihujte ty, které co nejvíce odpovídají dané pracovní pozici a jejím potřebám. Obdobným způsobem i volná místa hledejte, ať nevynecháte kvůli celkem zbytečnému parametru vhodnou nabídku práce.

Hledání volných míst pro práci v zahraničí

Pokud z jakýchkoli důvodů preferujete práci v zahraničí, opět bude internet nejlepší cestou pro hledání volných míst. Bude to mnohem snadnější a také výrazně levnější než hledání například v novinách. K hledání můžete využít například tento pracovní portál s nabídkami práce v různých zemí Evropy: Eures.

U většiny volných míst je alespoň základní znalost příslušného jazyka, nebo alespoň schopnost domluvit se anglicky. Avšak například pro práci v Lucembursku bude minimálně doporučená francouzština či němčina.

Pro hledání volných míst mimo ČR má zpravidla mladší uchazeč lepší výchozí pozici – často zná lépe internet, má větší ochotu kdykoli vycestovat, je zpravidla bez závazků... Práce v zahraničí je skvělá pro život – mnoho naučí, nejen jazyk, ale poznáte i jinou kulturu, apod. Perfektní je au-pair, jejímž prostřednictvím opravdu poznáte život běžných rodin v dané zemi. Vhodné jsou však i dočasné brigády.

Nutno však zdůraznit, že požadované nároky na pozici u velkých nadnárodních korporací mohou být daleko vyšší nejen ohledně znalosti jazyka. Případně je třetba počístat s tím, že třeba v Německu a v České republice budou pro stejnou volnou pracovní pozici jiné požadavky.

Zajímáte-li se o určitou zemi a ovládáte jazyk, hledejte si místo např. na uvedené celoevropské databázi volných míst. Zde má internet úplně největší výhodu. Nabídek na práci v Itálii nebude v našich novinách příliš mnoho a pro práci v Mongolsku patrně žádná. Pomocí internetu se však k těmto nabídkám dostanete pomocí pár kliknutí.

Není pro mě odpovídající volná pracovní pozice?

Možná jen hledáte špatnými cestami. Zkuste si například méně filtrovat nabídky na pracovních portálech, optimalizujte své zadání nebo zkuste pouvažovat nad znalostmi, které opravdu můžete nabídnout. Hledáte-li práci v zahraničí, hledejte na pro to určených portálech např. Eures. Pokud sháníte práci pro specializované obory, opět zkuste vyhledat přímo weby se jim věnující např. ITjobs.cz.

Zkuste se zamyslet nad možnostim ve Vaší lokalitě, jaké firmy jsou zde prosperující a co jim můžete nabídnout. Zkuste se tam přímo zeptat. Nemáte-li internet, zadejte do novin svůj inzerát. Při hledání volných míst pro práci musíte být sami aktivní, nic nespadne samo do klína.

Pokud skutečně nemůžete vhodnou pozici najít, zkuste popřemýšlet, zda to nezkusit jinde, v regionu, kde jsou větší možnosti. Případně slevte z požadavků a zkuste začít ve stejném neo podobném oboru na nižší pozici. Netrvejte za každou cenu na konkrétní pozici, pokud nemůžete najít práci dlouhodobě. Můžete si tak blokovast řešení.

Hledání vhodné a dobré práce je někdy složité a zdlouhavé. Nicméně při vhodném uchopení se výsledek dostaví. V ideálním případě Vás nová práce bude i bavit a nesloužit jen jako zdroj obživy. Pokud budete následovat výše uvedená doporučení, své hledání zefektivníte a uspíšíte nalezení volného místa vhodného právě pro Vás.